Menu deZign Bygg deZign Bygg

Our Blog

Rivningsarbete

Vi utför alla typer av rivningsarbeten. Vi utför uppdrag åt byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar i hela Stockholm. Behöver ni hjälp med rivning / demolering i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada är ni välkomna att kontakta oss. Det finns inga jobb som är för små eller för stora för oss.

Vi river allt från badrum och kök till fasader, mellanväggar, tak och golv i alla typer av material. Vi kan också assistera med ombyggnadsrivning vid stambyten och större byggnadsprojekt.

Vid rivning förekommer mycket damm. Genom att spärra av området och använda dammfällor kan vi minimera spridningen av damm. Vid bullrande arbeten anpassar vi oss för att minska störningar så mycket som möjligt.

Rivningsmassorna sorteras ut på plats och placeras i byggsäckar eller containers. Senast dagen efter avslutat arbete hämtas behållarna av den anlitade miljöentrepenören.

Utomhus kan det gälla rivning eller demolering av altaner, balkong, garage och hela hus.


Closed for Comments